Een dynamische internationale community

Nationaal behoort Regio Zwolle tot de top drie van sterkste economische regio’s; een positie om te handhaven. Op internationaal gebied liggen er nog voldoende kansen en uitdagingen. Een jaar geleden vormde dit het uitgangspunt om de Klankbordgroep Internationalisering te formeren. Vertegenwoordigers vanuit ondernemers, onderwijs- en onderzoeks­instellingen en overheid hebben zich over cruciale vragen gebogen. Is er behoefte aan internationale samenwerking en waar liggen kansen? Wat betekent dit voor de individuele ondernemer en welke voordelen zijn er voor de regio te behalen? En tot slot niet onbelangrijk: hoe zou dit gestimuleerd en georganiseerd moeten worden?

Nextport leidt de weg naar Zwolle als dynamische internationale community in 2020. Om daar te komen moeten de komende zes jaren belangrijke stappen gezet worden. Niet alleen stappen van binnen naar buiten (export), maar ook van buiten naar binnen (import). Stappen, gericht op beantwoording van de vraag hoe activiteiten vanuit de regio naar het buitenland bevorderd kunnen worden. En hoe de regio een welkom thuis wordt voor bedrijven, werknemers en kenniswerkers uit het buitenland. De antwoorden op deze vragen brengen Regio Zwolle dichterbij het uiteindelijke doel: Nextport, een dynamische internationale community.
Downloads
Het Regio Zwolle Congres stond dit jaar in het teken van internationalisering. Een buitenkans om Nextport te introduceren en alle aanwezigen ontvingen na afloop van het congres deze folder. Nextport Folder Internationaal congres Regio Zwolle

Meer informatie over de aanleiding en achtergrond van Nextport treft u hier.
Contact
Voor meer informatie over Nextport kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail
info@nextport.nl
Telefoon
038-2022024